icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordbytun ungdomsskole   ›   Reglement
Grunnskolen i Ås

Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen

13. juni 2021

Den 26.05.2021 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur felles forskrift om ordensregler og regler for bruk av IKT. 

Regler for orden og atferd

Revidert reglement 2020

11. oktober 2019

Nordbytun ungdomsskole skal være mobilfri. Det innebærer at mobiltelefoner ikke skal brukes verken i timer eller friminutt. Det gir seg selv at en heller ikke skal bruke øretelefoner. Eventuelle unntak fra denne regelen må være avtalt med lærer i hvert enkelt tilfelle.

Informasjon om retten til å klage på standpunkt- og eksamenskarakterer

Det er ingen klageadgang ved undervegsvurdering (terminkarakterer)

11. juni 2018

Dette er en kortversjon av de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Ta kontakt med skolen dersom noe er uklart. Bestemmelsene finner du i Forskrift til opplæringslova, kapittel 5.